1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 2

Zespół natręctw

Terapia behawioralna chorych z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi i ich bliskich

IVOR HAND1
1. Psychiatrische und Nervenklinik, Universitätskrankenhaus Eppendorf, Hamburg
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 115-139
Słowa kluczowe: zespół natręctw, zaburzenie obsesyjno-kompulsjwne, podejście behawioralne, terapia behawioralna

Streszczenie

Pracę rozpoczyna przegląd współczesnych poglądów na fenomenologię natręctw w ujęciu behawioralnym. Następnie autor przytacza podstawowe dane epidemiologiczne o występowaniu i współwystępowaniu zespołu natręctw. Omawia indywidualne i interakcyjne funkcje czynności przymusowych i na tym tle formułuje podstawy strategii behawioralnej terapii natręctw, ilustruje je przykładami kazuistycznymi i przytacza wyniki badań nad jej wynikami. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Ivor Hand, Psychiatrische und Nervenklinik Universitatskrankenhaus Eppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg, Deutschland