1996 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 2

Varia

Zaburzenia snu w praktyce psychiatrycznej

Agnieszka Gmitrowicz1
1. II Kliniki Psychiatrycznej AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 171-176
Słowa kluczowe: zaburzenia snu, diagnostyka, klasyfikacja, preferencje terapeutyczne

Streszczenie

Praca przedstawia współczesne podejście diagnostyczne do zaburzeń snu w psychiatrii, na tle nowych klasyfikacji zaburzeń psychicznych (ICD-10, DSM-IV) oraz spostrzeżenia na temat występowania zaburzeń snu u pacjentów aktualnie hospitalizowanych w Klinikach Psychiatrycznych Katedry Psychiatrii AM w Łodzi. Ponadto poddano analizie preferencje psychiatrów dotyczące metod leczenia zaburzeń snu.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Gmitrowicz, II Klinika Psychiatryczna AM, ul. Czechosłowacka 8/10,92-216 Łódź