1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 3

Schizofrenia

Badania subiektywnych odczuć pacjentów leczonych neuroleptykami

Tomasz Szafrański1, Sławomir Murawiec1
1. III Kliniki Psychiatrii IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 265-283
Słowa kluczowe: schizofrenia, leki neuroleptyczne, aspekty subiektywne

Streszczenie

Przedstawiono metodologię i wyniki badań poświęconych subiektywnej odpowiedzi pacjentów na neuroleptyki oraz sposobom oceniania przez nich farmakoterapii. Omówiono znaczenie tych badań dla prognozowania krótkoterminowego i długoterminowego wyniku leczenia, dla współpracy pacjentów w przyjmowaniu leków oraz dla planowania odpowiednich strategii leczenia schizofrenii. Zaproponowano podzielenie zjawisk charakteryzujących odczucia chorych leczonych neuroleptykami na: subiektywną reakcję na neuroleptyk, psychiczne objawy niepożądane, subiektywną interpretację działania leków, nastawienie wobec neuroleptyków oraz jakość życia podczas leczenia neuroleptykami.

Adres do korespondencji:
Lek. Tomasz Szafrański, III Klinika Psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
02-957 Warszawa, AI.Sobieskiego 1/9.