1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 3

Refleksje wokół psychiatrii

Granice poznania drugiego człowieka w psychiatrii

ANDRZEJ JAKUBIK1
1. Zakładu Psychiatrii Społecznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 219-226
Słowa kluczowe: teoria poznania / antropologia filozoficzna / psychiatria

Streszczenie

Artykuł przedstawia refleksję nad problemami poznania, a zwłaszcza poznania stanu psychicznych drugiego człowieka w kontekście doświadczeń psychiatrii klinicznej. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Andrzej Jakubik, Zakład Psychiatrii Społecznej IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa