1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 3

Refleksje wokół psychiatrii

Hermeneutyka w psychiatrii

STANISŁAW WASZCZAK1
1. Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 235-240
Słowa kluczowe: psychiatria, hermeneutyka

Streszczenie

Autor przedstawia hermeneutykę, jako dziedzinę wiedzy przydatną w klinicznej i teoretycznej refleksji nad zagadnieniami psychiatrii. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Stanisław Waszczak, Akademia Ekonomiczna, Zakład Polityki Społecznej
ul. 1 Maja 50, 40-226 Katowice