1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 3

Varia

ICD-l0. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-l0. Tablica przekształceń między ICD-9 a ICD-10

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996,5,345-365