1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 3

Refleksje wokół psychiatrii

Prawda i kłamstwo psychiatrii

Krzysztof Czuma1
1. II Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Nr V ZOZ w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 227-233
Słowa kluczowe: psychiatria / prawda i fałsz / refleksja filozoficzna

Streszczenie

Artykuł jest osobistą refleksją związaną z dwudziestoleciem pracy autora jako psychiatry. Niektóre idee i teorie pojawiające się w psychiatrii rozważane są w kategoriach prawdy i kłamstwa. Analizowane są m.in. takie zagadnienia, jak: definicja zdrowia i choroby psychicznej, fenomen urojeń, metodologia w badaniach empirycznych w psychiatrii, etyczne aspekty „deinstytucjonalizacji", poczytalność chorych na schizofrenię.

Adres do korespondencji:
Lek. Krzysztof Czuma, ul. Wajdy 2 m. 64,40-175 Katowice