1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 3

Schizofrenia

Terytorialne zróżnicowanie rozpowszechnienia hospitalizacji schizofrenii w latach 1990-1993: próba poszukiwania czynników warunkujących różnice

Ludmiła Boguszewska1, ELŻBIETA SŁUPCZYŃSKA1
1. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 305-313
Słowa kluczowe: schizofrenia / zróżnicowanie terytorialne / dostępność hospitalizacji

Streszczenie

Schizofrenia jest jedną z niewielu chorób, których rzeczywiste rozpowszechnienie jest podobne we wszystkich krajach. W niniejszej pracy podjęto próbę sprawdzenia, jakie czynniki powodują zróżnicowanie terytorialne hospitalizacji psychoz schizofrenicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności opieki stacjonarnej. Analizom posłużył addytywny, czteroletni wskaźnik hospitalizacji, którego rozkład – dla poszczególnych 416 jednostek terytorialnych przyjętych do porównań (ZOZ) – przyjął wartości od 7,3 do 0,6. Przy stosunkowo dużym zróżnicowaniu wartości brzegowych wskaźnika (12 ZOZ o wyraźnie wysokich i 15 ZOZ reprezentujących niskie wskaźniki), całość rozkładu charakteryzują niewielkie różnice. We wszystkich analizach zauważono jednak te same tendencje – im lepsza dostępność opieki psychiatrycznej, tym wyższy wskaźnik. Czynnikiem interferującym w kształt zjawiska jest poziom urbanizacji. Oddziały dzienne, funkcjonujące częściej w obszarach wielkomiejskich nie wydają się stanowić alternatywy leczenia szpitalnego, są raczej jego kontynuacją.

Adres do korespondencji:
Mgr Ludmiła Boguszewska, Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa