1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 4

Varia

Aktualne problemy lecznictwa psychiatrycznego i zadania nadzoru specjalistycznego

STANISŁAW PUŻYŃSKI1
1. Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie Psychiatrii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 471-481
Słowa kluczowe: lecznictwo psychiatryczne, zagadnienia organizacyjne

Streszczenie

Wystąpienie Konsultanta Krajowego omawiające zagadnienia organizacyjne i prawne stanowiące przedmiot działalności nadzoru krajowego w dziedzinie psychiatrii. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Pużyński, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa