1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 4

Schizofrenia

Długoterminowe leczenie pacjentki z rozpoznaniem schizofrenii – opis przypadku

KRZYSZTOF WALCZEWSKI1
1. Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 401-406
Słowa kluczowe: opis przypadku, schizofrenia, długotrwałe leczenie

Streszczenie

U przedstawionej pacjentki po trzyletnim, stałym i regularnym kontakcie i pracy nad ''fantazją psychotyczną" doszło do ujawnienia głęboko lękowych treści stanowiących motywy jej niezrozumiałych zachowań z okresu ostrej psychozy. Tego typu niepsychotyczne przeżycie treści psychozy daje choremu możliwość reintegracji bolesnych, odrzuconych i aktywnie zapomnianych przeżyć. Jest to często możliwe w stabilnym i długotrwałym związku terapeutycznym.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Walczewski, Klinika Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ,
ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków