1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 4

Varia

Mechanizmy obronne u osób z zaburzeniami nerwicowymi

DANUTA JASKÓLSKA1
1. Kliniki Psychiatrycznej AM w Bydgoszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 435-442
Słowa kluczowe: mechanizmy obronne, nerwice, psychoterapia

Streszczenie

Praca przedstawia empiryczne badanie porównujące mechanizmy obronne stosowane przez osoby chore na nerwice i osoby zdrowe oraz ich zmiany w czasie psychoterapii. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Jaskólska, Klinika Psychiatryczna AM, ul. Kurpińskiego 19,85-096 Bydgoszcz