1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 4

Schizofrenia

Neurorozwojowy model zwierzęcy schizofrenii

BARBARA K. LIPSKA1, DANIEL R. WEINBERGER1
1. Clinical Brain Disorders Branch, IRP, NIMH, Neuroscience Center at St. Elizabeths
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 369-373
Słowa kluczowe: schizofrenia, patogeneza, model zwierzęcy, koncepcja neurorozwojowa

Streszczenie

Przedstawiono interesujący model naśladujący w eksperymencie na szczurach cechy zachowania i przebiegu schizofrenii u ludzi. Istota modelu polega na uszkodzeniu struktur limbicznych we wczesnych okresach życia płodowego, co wiąże go z wieloma przesłankami tzw. neurorozwojowej koncepcji patogenezy schizofrenii. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Barbara Lipska, Clinical Brain Disorders Branch, IRP, NIMH, Neuroscience Center at
St. Elizabeths, Washington DC 20032, USA