1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 5, zeszyt 4

Przymus w psychiatrii

Wybrane aspekty przymusu bezpośredniego w szpitalach psychiatrycznych

RYSZARD RUTKOWSKI1
1. Pracowni Psychologicznej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1996, 5, 407-420
Słowa kluczowe: psychiatria, przymus bezpośredni

Streszczenie

Praca przedstawia wybrane poglądy oraz przegląd badań empirycznych na temat stosowania przymusu bezpośredniego w szpitalach psychiatrycznych. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Ryszard Rutkowski, Pracownia Psychologiczna SGSP,
ul. Słowackiego 52/54, 00-967 Warszawa.