1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Aktualny obraz zespołów reaktywnych

ADAM SZYMUSIK1, Stanisław Teleśnicki2
1. Katedry Psychiatrii, Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie
2. Psychiatrycznego Oddziału Rejonowego Szpitala Więziennego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 9-15
Słowa kluczowe: epidemie chorób psychicznych, zespoły reaktywne, psychozy więzienne, klasyfikacja, psychopatologia

Streszczenie

Autorzy analizują różne postacie zespołów reaktywnych w aspekcie historycznym. W drugiej części opisano różne postacie zaburzeń reaktywnych, wśród nich psychozy więzienne. Uwzględniono również aktualne klasyfikacje DSM-IV i ICD-10. We wnioskach stwierdzono, że typowe psychozy reaktywne występują obecnie rzadko, częściej stwierdza się zespoły lękowo-depresyjne i omamowo-urojeniowe. Częściej niż poprzednio obserwowane są objawy reaktywne w postępowaniu rentowym i odszkodowawczym.

Adres do korespondencji:
Prof Adam Szymusik,
Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych CM UJ,
ul. Kopernika 21B,
31-501 Kraków