1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Analiza działalności biegłych sądowych i lekarzy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

JÓZEF BUKOWSKI1, Józef Kocur1
1. Instytutu Medycyny Wojskowej WAM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 75-80
Słowa kluczowe: prawa człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka

Streszczenie

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności stanowi wzór skutecznej ochrony praw człowieka w Europie. Autorzy poddali analizie 236 orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i precyzują wnioski wynikające stąd dla działalności lekarzy.

Adres do korespondencji:
Dr Józef Bukowski,
Instytut Medycyny Wojskowej WAM,
ul. Żeligowskiego 7/9,
90-735 Łódź