1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Charakterystyka prawno-karna paserstwa kwalifikowanego w świetle krytycznej analizy sądowo-psychiatrycznej

HENRYK GÓRSKI1, Antoni Florkowski1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii WAM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 123-126
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, paserstwo kwalifikowane

Streszczenie

W kontekście przyjętej przez kodeks karny wykładni paserstwa kwalifikowanego i spostrzeżeń wynikających z wieloletniej sądowo-psychiatrycznej praktyki autorów, wskazuje się na słabe i nieprzystające do obecnej rzeczywistości polityczno-gospodarczej państwa elementy charakterystyki paserstwa oraz prospołecznych cech osobowości wielu jego sprawców, eksponując przy tym częstą przypadkowość uwikłań wielu jednostek w tego rodzaju czyn zabroniony. Kwestionuje się przez to społeczno-prawną zasadność wyróżniania paserstwa kwalifikowanego bez zrównoważenia tego typu przestępstwa alternatywnym typem uprzywilejowanym.

Adres do korespondencji:
Dr Henryk Górski,
Katedra i Klinika Psychiatrii WAM,
ul. Aleksandrowska 159,
91-229 Łódź