1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów w postępowaniu przygotowawczym

Józef Kocur1, WIESŁAWA TRENDAK2, JÓZEF BUKOWSKI1
1. Instytutu Medycyny Wojskowej WAM w Łodzi
2. Zakładu Medycyny Katastrof AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 113-115
Słowa kluczowe: opinia sądowo-psychiatryczna, postępowanie przygotowawcze
Adres do korespondencji:
Prof. Józef Kocur,
Instytut Medycyny Wojskowej WAM,
ul. Żeligowskiego 7/9,
90-735 Łódź