1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Etyczno-deontologiczne problemy w opiniowaniu w procesach przed Sądem Biskupim

ROMANA CIESIELSKA1, Aleksander Araszkiewicz2
1. Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego we Włocławku
2. Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Bydgoszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 139-141
Słowa kluczowe: biegły psychiatra, Sądy Biskupie, unieważnienie małżeństwa

Streszczenie

W pracy zostały przedstawione zasady powoływania biegłych psychiatrów w procesach o unieważnienie małżeństwa, prowadzonych przed Sądami Biskupimi oraz problemy etyczno-deontologiczne z pełnieniem takiej funkcji przez lekarza psychiatrę.

Adres do korespondencji:
Dr Romana Ciesielska,
Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego,
ul. Szpitalna 6a,
87-800 Włocławek