1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Harwardzki model podejmowania decyzji o przymusowej hospitalizacji

AGNIESZKA PIETRZYK1
1. Katedry Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 149-155
Słowa kluczowe: przymus leczenia psychiatrycznego, podejmowanie decyzji, model harwardzki

Streszczenie

Artykuł przedstawia obowiązujące w Stanach Zjednoczonych od ponad dwudziestu lat zasady i praktyki dotyczące podejmowania decyzji w kwestii przymusowej hospitalizacji osób manifestujących zaburzenia psychiczne.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Pietrzyk,
Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego,
ul. Grażyńskiego 53,
40-126 Katowice