1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Jaki kodeks etyczny biegłego psychiatry?

JERZY POBOCHA1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrycznej PAM w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 143-148
Słowa kluczowe: biegły psychiatra, kodeks etyczny

Streszczenie

Przedstawiono genezę, specyfikę i trudności w opracowywaniu kodeksu etyki biegłego psychiatry. Autor omawia, jakie kryteria powinien spełniać taki kodeks oraz jakie pozytywne skutki może spowodować jego stosowanie przez ekspertów psychiatrów.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Pobocha,
Katedra i Klinika Psychiatryczna PAM,
ul. Broniewskiego 26,
71-460 Szczecin