1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Krótki przegląd zespołów reaktywnych w praktyce litewskiej psychiatrii sądowej

KONSTANTINAS DASKEVIČIUS1, JELENA MARCINKEVIČIENE1
1. Narodowego Ośrodka Psychiatrii i Narkologii Sądowej na Litwie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 127-128
Słowa kluczowe: zaburzenia reaktywne, depresja, ocena poczytalności

Streszczenie

Autorzy omawiają problematykę zaburzeń reaktywnych, ich diagnostykę i ocenę w świetle doświadczeń litewskiej psychiatrii sądowej. Ilustrują to przypadkami zaburzeń reaktywnych u osób niedorozwiniętych umysłowo w stopniu lekkim.

Adres do korespondencji:
Dr Konstantinas Daskevicius,
National Service ofForensic Psychiatry and Narcology
in Lithuania, Parko g. 15, 2048 Vilnius