1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Kryminologiczne i psychopatologiczne aspekty przekroczenia granic obrony koniecznej w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym

HENRYK GÓRSKI1, Antoni Florkowski1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii WAM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 116-121
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, obrona konieczna, przekroczenie granic obrony koniecznej

Streszczenie

W kontekście rozróżnianych przez kodeks karny kryminologicznych, psychologicznych i psychopatologicznych uwarunkowań przekroczenia granic obrony koniecznej, a także konsekwencji prawno-karnych takiego zdarzenia, autorzy sygnalizują fakty niedoceniania przez wymiar sprawiedliwości wszelkich indywidualnie zróżnicowanych, sytuacyjnych dekompensacji i reakcji osobowości, a także wikłających je zaburzeń reaktywnych. Zwracają przy tym uwagę zarówno na stan reaktywności psychicznej i psychomotorycznej broniącej się ofiary bezprawnego zamachu, jak i zdrowotne oraz procesowe skutki rozwinięcia się w jego następstwie tzw. zespołu pourazowego.

Adres do korespondencji:
Dr Henryk Górski,
Katedra i Klinika Psychiatrii WAM,
ul. Aleksandrowska 159,
91-229 Łódź