1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Niektóre teorie psychologiczne wyjaśniające zachowania reaktywne u inwalidów

ZDZISŁAW MAJCHRZYK1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 97-103
Słowa kluczowe: inwalidztwo, osobowość, reakcje obronno-przystosowawcze

Streszczenie

Autor omawia niektóre z psychologicznych teorii (teoria naznaczania, Adlera teoria indywidualnej psychologii i kompensacji), a także sytuacje trudne, z jakimi spotykają się inwalidzi. W oparciu o przedstawione teorie i sytuacje stara się wyjaśnić zachowania obronne i zaburzenia reaktywne występujące u tych osób w sytuacjach trudnych, także w warunkach pozbawienia wolności.

Adres do korespondencji:
Dr Zdzisław Majchrzyk,
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków