1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Podstawowe zasady opiniowania sądowo-psychiatrycznego co do poczytalności oskarżonego i zdolności jego uczestniczenia w postępowaniu karnym – zagadnienia prawne

LECH K. PAPRZYCKI1
1. Sądu Najwyższego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 17-26
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, opiniowanie psychiatryczno-psychologiczne, dowód z opinii biegłego w postępowaniu karnym, poczytalność

Streszczenie

Opracowanie poświęcone jest głównym zagadnieniom prawnym wiążącym się z opiniowaniem psychiatryczno-psychologicznym dla potrzeb sądowego postępowania karnego. Omówiono kolejno: warunki dopuszczalności dowodu z opinii biegłego w postępowaniu karnym, warunki dopuszczalności dowodu z opinii psychiatryczno-psychologicznej, a następnie kwestie szczegółowe, dotyczące: przedmiotu opinii psychiatrycznej, kwalifikacji fachowych biegłego – psychiatry, metod badania, obserwacji psychiatrycznej, formy i treści opinii, czynności organu procesowego przeprowadzającego dowód tego rodzaju. W podsumowaniu zwrócono uwagę, że dla efektywnego przeprowadzenia dowodu z opinii psychiatryczno-psychologicznej, konieczna jest ścisła współpraca i wzajemne zrozumienie między biegłymi – z jednej strony, a sędziami, prokuratorami – z drugiej. Jednym z najważniejszych warunków, jest wystarczająca wiedza biegłych o prawie karnym i procedurze, natomiast prawników o podstawach psychiatrii.

Adres do korespondencji:
Dr Lech K. Paprzycki,
Sędzia Sądu Najwyższego,
ul. Ogrodowa 6,
00-958 Warszawa