1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Poglądy na znaczenie wyników badań dodatkowych mózgu i ich wpływ na ocenę poczytalności

Danuta Hajdukiewicz1, MARIA GOŁĘBIEWSKA2, JOANNA SKOWROŃSKA2
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
2. I Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Słowa kluczowe: EEG, obrazowanie diagnostyczne, opinia sądowo-psychiatryczna, ocena poczytalności

Streszczenie

Artykuł zawiera przegląd literatury na temat roli badań dodatkowych mózgu w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym. W większości prac przeważa pogląd, że w ocenie poczytalności pełnią one funkcję pomocniczą i winny być interpretowane w ścisłym powiązaniu ze stanem klinicznym sprawcy. W praktyce orzeczniczej nie zawsze tak bywa, co ilustrują załączone przykłady dwóch opinii sądowo-psychiatrycznych.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz,
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków