1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Zaburzenia reaktywne a psychologiczne reakcje obronne inwalidów

ZDZISŁAW MAJCHRZYK1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 65-73
Słowa kluczowe: inwalidztwo, reakcje obronne, poczytalność

Streszczenie

Złożoność postaw, zachowań i reakcji obronnych, jakie ujawniają inwalidzi, zmusza biegłego psychologa do bardzo uważnego analizowania nie tylko motywacji popełnionych przez te osoby czynów zabronionych, ale także reakcji obronnych powstałych po czynie, w więzieniu czy podczas obserwacji w szpitalu oraz ich wpływu na zdolność uczestniczenia w postępowaniu sądowym, a także na poczytalność tych osób.

Adres do korespondencji:
Dr Zdzisław Majchrzyk,
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków