1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Zaburzenia reaktywne u kobiet zabójczyń odbywających karę pozbawienia wolności

Wojciech Gruszczyński1, EDWARD BIELAWSKI2, ANDRZEJ KOMOROWSKI2
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii WAM w Łodzi
2. Zakładu Karnego Nr l w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 93-95
Słowa kluczowe: zaburzenia reaktywne, zabójstwo, kobiety

Streszczenie

Autorzy przedstawiają wyniki badań 20 kobiet-zabójczyń odbywających karę pozbawienia wolności. Statystyczna kobieta liczyła 36 lat, pochodziła ze środowiska robotniczego, legitymowała się wykształceniem podstawowym lub zasadniczym, z zawodu była robotnicą, zamieszkiwała w dużym mieście. U większości (75%) rozpoznano zaburzenia osobowości, nerwicowe i pochodzenia organicznego. Połowa cierpiała na przewlekle choroby somatyczne. W trakcie odbywania kary u zdecydowanej większości (80%) stwierdzono zaburzenia reaktywne, przy czym dominowały stany epizodyczne pod postacią zaburzeń przystosowawczych, a z psychoz reaktywnych zespoły depresyjne.

Adres do korespondencji:
Prof Wojciech Gruszczyński,
Katedra i Klinika Psychiatrii WAM
ul. Aleksandrowska 159,
91-229 Łódź