1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Zaburzenia reaktywne u nosicieli wirusa HIV odbywających długoletnią karę pozbawienia wolności

TOMASZ SEREJKO1, JERZY PRACUCIK1, Wojciech Gruszczyński1, EWA SEREJKO1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WAM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 81-83
Słowa kluczowe: : zespół nabytego upośledzenia odporności, zaburzenia reaktywne

Streszczenie

Na podstawie badania 30 mężczyzn, nosicieli wirusa HIV, odbywających długoletnią karę pozbawienia wolności, stwierdzono, że bezpośrednią przyczyną wystąpienia depresji reaktywnej było gwałtowne pogorszenie się stanu somatycznego spowodowane przez AIDS, a nie warunki długoletniej izolacji.

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Serejko,
Katedra i Klinika Psychiatryczna WAM,
ul. Aleksandrowska 159,
91-229 Łódź