1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Zaburzenia reaktywne w medycynie katastrof jako potencjalne zagrożenie porządku prawnego

Józef Kocur1, WIESŁAWA TRENDAK2, JÓZEF BUKOWSKI1
1. Instytutu Medycyny Wojskowej WAM w Łodzi
2. Zakładu Medycyny Katastrof AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 31-33
Słowa kluczowe: zaburzenia reaktywne, medycyna katastrof, psychiatria sądowa

Streszczenie

W pracy przedstawiono niektóre medyczne i prawne aspekty zagrożeń związanych z nagłym wystąpieniem zaburzeń reaktywnych u ofiar katastrof. Zwrócono uwagę zwłaszcza na czynniki utrudniające opiniowanie sądowo-psychiatryczne w medycynie katastrof

Adres do korespondencji:
Prof Józef Kocur,
Instytut Medycyny Wojskowej WAM,
ul. Aleksandrowska 159,
91-229 Łódź