1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Zaburzenia reaktywne z perspektywy współczesnej psychologii

JÓZEF KRZYSZTOF GIEROWSKI1
1. Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 35-39
Słowa kluczowe: psychiatria i psychologia sądowa, stany reaktywne, ostra i przewlekła reakcja na stres

Streszczenie

Artykuł omawia możliwości wykorzystania współczesnej wiedzy psychologicznej, w tym zwłaszcza koncepcji stresu, w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym i sądowo-psychologicznym, w diagnostyce zaburzeń reaktywnych. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi przekształcenia ustroju na obraz i powstawanie zaburzeń reaktywnych oraz związanym z tym problemom opiniodawczym

Adres do korespondencji:
Prof Józef Krzysztof Gierowski,
Zakład Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ,
ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków