1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Zagadnienia etyczno-deontologiczne i prawno-społeczne w psychiatrii sądowej

Józef Kocur1, ZDZISŁAW MAJCHRZYK2, JÓZEF BUKOWSKI1
1. Instytutu Medycyny Wojskowej WAM w Łodzi
2. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 27-30
Słowa kluczowe: etyka, deontologia, prawo, problemy społeczne, psychiatria sądowa

Streszczenie

Ograniczone możliwości szybkiego i równomiernego przeniesienia postępu dokonującego się w naukach medycznych na grunt psychiatrii sądowej stawiają problemy natury etycznej, prawnej i społecznej. W pracy omówiono niektóre z tych zagrożeń, zwłaszcza związanych z poziomem wiedzy i postawą moralną biegłych sądowych.

Adres do korespondencji:
Prof Józef Kocur,
Instytut Medycyny Wojskowej WAM,
ul. Aleksandrowska 159,
91-229 Łódź