1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Zespół pourazowego stresu i ostra reakcja na stres jako diagnostyczna alternatywa zaburzeń reaktywnych w psychiatrii sądowej

JANUSZ HEITZMAN1
1. Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 55-64
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, stany reaktywne, stres, PTSD

Streszczenie

Praca prezentuje współczesne opinie i koncepcje dotyczące stanów reaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnego aspektu tych zagadnień. Dotyka zarówno strony teoretycznej, związanej z dokonywanymi zmianami klasyfikacji i definicji zaburzeń reaktywnych, jak też praktycznej, wynikającej z niedostosowania przepisów prawa karnego i cywilnego do postępów, jakie zaznaczyły się we współczesnej psychiatrii. Zawiera też analizę trudności, jakie nastręcza w praktyce sądowej wykorzystanie nowych pojęć związanych z obrazem stresu pourazowego w jego ostrej i przewlekłej postaci. Praca zwraca uwagę na konieczność posługiwania się szczegółowymi, wymiernymi kryteriami diagnostycznymi dla umożliwienia powszechniejszego stosowania diagnozy ostrego (ASD) i przewlekłego (PTSD) stresu w opiniodawstwie sądowo-psychiatrycznym.

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Heitzman,
Katedra Psychiatrii CM UJ,
ul. Kopernika 21a,
31-501 Kraków