1997 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 1

Artykuł poglądowy

Zmiany w obrazie reaktywnych zaburzeń psychicznych i ich związek z rodzajami popełnionych przestępstw

ZDZISŁAW MAJCHRZY'K1, TERESA GORDON, EWA SZABLEWSKA1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 1 (4), 105-112
Słowa kluczowe: zaburzenia reaktywne, zabójstwa, przestępstwa gospodarcze, opinie sądowo-psychiatryczne

Streszczenie

Autorzy przedstawiają obrazy kliniczne zaburzeń reaktywnych w wybranych grupach osób, które popełniły czyny zabronione w latach 1991-1995. Analizują istniejące tendencje, zwracają uwagę na pewne nowe uwarunkowania powstawania stanów reaktywnych i błędy w rozpoznawaniu tego rodzaju zaburzeń.

Adres do korespondencji:
Dr Zdzisław Majchrzyk,
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN,
ul. Partyzantów 2/4,
05-802 Pruszków