1997 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 2

Koncepcje

Blaski i cienie psychofarmakoterapii psychoz schizofrenicznych

ADAM BILIKIEWICZ1
1. Katedry i II Kliniki Chorób Psychicznych AM w Gdańsku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 109-113
Słowa kluczowe: schizofrenia, neuroleptyki

Streszczenie

Autor podkreśla wagę ścisłego rozpoznania klinicznego psychozy schizofrenicznej, odnosi się krytycznie do przeceniania znaczenia mechanizmów działania neuroleptyków na poszczególne układy receptorowe dla wyjaśnienia etiopatogenezy schizofrenii i przypomina zasady, którymi powinien kierować się lekarz przy wyborze leku przeciwpsychotycznego, uwzględniając indywidualną wrażliwość chorych.

Adres do korespondencji:
Prof Adam Bilikiewicz,
Katedra i II Klinika Chorób Psychicznych AM,
ul. Srebrniki 1,
80-282 Gdańsk