1997 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 2

Koncepcje

Czynniki etiopatogenetyczne schizofrenii - implikacje terapeutyczne

Janusz Rybakowski1
1. Kliniki Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 77-84
Słowa kluczowe: schizofrenia, hipoteza dopaminowa, hipoteza serotoninowa, hipoteza zaburzonego rozwoju mózgu, nowe neuroleptyki

Streszczenie

Autor przedstawia nowe wyniki badań nad patogenezą schizofrenii, zwracając szczególną uwagę na hipotezy związane z zaburzeniami przekaźnictwa za pośrednictwem dopaminy i serotoniny w o.u.n. oraz wpływem różnych czynników zakłócających rozwój mózgu. Na tym tle omawia znaczenie nowych leków stosowanych w leczeniu schizofrenii. (red.)

Adres do korespondencji:
Janusz Rybakowski,
Klinika Psychiatrii Dorosłych AM,
ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznań