1997 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 2

Koncepcje

Farmakoterapia i inne formy leczenia przewlekłej schizofrenii

Joanna Meder1
1. Zakładu Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 39-46
Słowa kluczowe: schizofrenia, psychoedukacja, treningi umiejętności społecznych

Streszczenie

Na podstawie informacji z piśmiennictwa i własnych doświadczeń autorka przedstawia znaczenie oddziaływań psychoedukacyjnych dla poprawy współdziałania chorych na schizofrenię w farmakoterapii, a tym samym dla poprawy jej wyników. Przytacza też wyniki badań wskazujących na większą skuteczność ustrukturalizowanych treningów behawioralnych nad nieustrukturalizowanymi zajęciami edukacyjnymi. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Joanna Meder,
Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa