1997 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 2

Koncepcje

Farmakoterapia w nawrotach w schizofrenii: rola nowych atypowych neuroleptyków

Marek Jarema1
1. Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie Psychiatrii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 101-107
Słowa kluczowe: schizofrenia, nawroty, farmakoterapia, atypowe neuroleptyki

Streszczenie

Omówiono zastosowanie neuroleptyków w zapobieganiu nawrotom w schizofrenii. Zwrócono szczególną uwagę na rolę nowych atypowych neuroleptyków. Omówiono koncepcje atypowości neuroleptyków. Ich działanie także na receptory serotoninowe wiąże się z odmiennym efektem klinicznym. Może to mieć znaczenie w leczeniu nawrotów w schizofrenii.

Adres do korespondencji:
Prof Marek Jarema,
III Klinika Psychiatryczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa