1997 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 2

Artykuł kazuistyczny

Jak postępować z pacjentem odmawiającym leczenia?

KATARZYNA PROT-HERCZYŃSKA1
1. Zespołu Leczenia Domowego IV Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 115-119
Słowa kluczowe: opieka środowiskowa, stosowanie się do zaleceń, współpraca, schizofrenia

Streszczenie

Na przykładzie historii dwóch pacjentów pozostających w opiece środowiskowej, autorka analizuje proces włączania pacjenta do terapii. Pokazuje, jak metodą stałego utrzymywania kontaktu z pacjentem oraz realizowania jego bieżących potrzeb można uzyskiwać pozostawanie pacjenta poza szpitalem, a czasem, po latach, zmieniać jego postawę wobec leczenia. Proponuje odejście od myślenia, jak uzyskać stosowanie się pacjenta do zaleceń lekarza na rzecz myślenia o potrzebach pacjenta i rzeczywistej z nim współpracy.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Prot-Herczyńska,
Zespól Leczenia Domowego IV Kliniki Psychiatrycznej IPiN,
ul. Kondratowicza 8,
03-242 Warszawa