1997 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 2

Badania

Prospektywne badania przebiegu schizofrenii – nawrót i rehospitalizacja jako kryterium wyników leczenia

Andrzej Cechnicki1
1. Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 7-15
Słowa kluczowe: schizofrenia, przebieg, leczenie środowiskowe, 7-letnia katamneza

Streszczenie

Na podstawie siedmioletniej katamnezy, porównano wskaźniki przebiegu leczenia zaburzeń schizofrenicznych (nawroty, rehospitalizacje) w liczących po 40 osób grupach chorych objętych programem leczenia „środowiskowego" (grupa eksperymentalna) lub „indywidualnego" (grupa porównawcza). Stwierdzono korzystniejsze wskaźniki w grupie chorych pozostających w opiece środowiskowej. (red).

Adres do korespondencji:
Dr Andrzej Cechnicki,
Klinika Psychiatrii CMUJ,
ul. Kopernika 21b,
31-501 Kraków