1997 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 2

Koncepcje

Rozwiązywanie problemów interpersonalnych – przegląd literatury

Maryla Sawicka1
1. Zakładu Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 55-59
Słowa kluczowe: schizofrenia, procesy poznawcze, problemy interpersonalne

Streszczenie

W artykule dokonano przeglądu najważniejszych koncepcji i badań dotyczących umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych przez osoby chore na schizofrenię. Zaprezentowane badania dotyczą nie tylko samej diagnozy ubytków poznawczych chorych, ale także związanych z nimi konsekwencji społecznych oraz sposobów rehabilitacji utraconych funkcji.

Adres do korespondencji:
Mgr Maryla Sawicka,
Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa