1997 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 2

Koncepcje

Rozwój leków przeciwpsychotycznych: atypowe neuroleptyki

WOJCIECH KOSTOWSKI1
1. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 85-99
Słowa kluczowe: nowe leki przeciwpsychotyczne, nowe neuroleptyki, atypowe neuroleptyki

Streszczenie

Przedstawiono farmakologiczne właściwości i przesłanki zastosowania klinicznego nowych leków neuroleptycznych (przeciwpsychotycznych) o tzw. atypowym profilu działania. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Wojciech Kostowski,
Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa