1997 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 6, suplement 2

Koncepcje

Schizofrenia u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyczne i terapeutyczne

JADWIGA KOMENDER1
1. Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 47-53
Słowa kluczowe: schizofrenia u dzieci, schizofrenia u młodzieży, diagnostyka, leczenie

Streszczenie

Autorka przedstawia zasadnicze ustalenia dotyczące częstości obrazu psychopatologicznego, przebiegu i leczenia zaburzeń schizofrenicznych występujących w wieku rozwojowym. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Jadwiga Komender,
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM,
ul. Marszałkowska 24,
00-576 Warszawa