1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 1

Varia

Aktualne poglądy na patogenezę zespołów paraneoplastycznych ze szczególnym uwzględnieniem roli przeciwciał antyneuronalnych – implikacje diagnostyczne i terapeutyczne

JERZY SŁOWIŃSKI1
1. Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii Śląskiej AM w Bytomiu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 79-87
Słowa kluczowe: zespoły paraneoplastyczne, przeciwciała antyneuronalne

Streszczenie

Przedstawiono poglądy na patogenezę neurologicznych zespołów paraneoplastycznych podkreślając rolę przeciwciał antyneuronalnych. Omówiono współczesną klasyfikację tych przeciwciał oraz metody ich identyfikacji w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym. Opisano mechanizmy biorące, prawdopodobnie, udział w uszkodzeniu układu nerwowego w przebiegu zespołów paraneoplastycznych. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne aspekty wiedzy o przeciwciałach antyneuronalnych, związane przede wszystkim z wczesnym rozpoznawaniem i możliwościami terapeutycznymi u pacjentów z zespołem paraneoplastycznym.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Słowiński,
ul. Łapkowskiego 20/7,
41-813 Zabrze