1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 1

Neurogenetyka

Analiza DNA w diagnostyce dystrofii mięśniowej Duchenne’a-Beckera

Janusz Zimowski1
1. Zakład Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 43-48
Słowa kluczowe: dystrofia mięśniowa Duchenne’a-Beckera, analiza DNA

Streszczenie

W artykule omówiono genetyczne podłoże dystrofii mięśniowej Duchenne'a-Beckera. Przedstawiono sposób dziedziczenia tych postaci dystrofii i rolę mutacji w ich genezie. Ukazano również możliwości analizy genetycznej rodzin z tą chorobą i przydatność badania prenatalnego. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Zimowski,
Zakład Genetyki IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa