1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 1

Diagnostyka plynu mózgowo rdzeniowego

Nowoczesne metody przygotowywania osadów płynu mózgowo-rdzeniowego

ANDRZEJ POTEMKOWSKI1, REINHARD LEHMITZ2
1. Kliniki Neurologii PAM w Szczecinie
2. Pracowni Płynu Mózgowo-Rdzeniowego Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu w Rostocku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 5-10
Słowa kluczowe: płyn mózgowo-rdzeniowy, diagnostyka, osad

Streszczenie

Praca zawiera krótki opis stosowanych obecnie metod zagęszczania komórek płynu mózgowo-rdzeniowego do badania cytologicznego. Autorzy oceniają każdą metodę i przedstawiają technikę najnowszą, wypracowaną w ostatnich latach w Rostocku i Szczecinie. (red.)

Adres do korespondencji:
Andrzej Potemkowski,
Klinika Neurologii PAM,
ul. Unii Lubelskiej 1,
71-344 Szczecin