1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 1

Neurogenetyka

Perspektywy terapii genowej chorób neurologicznych

JERZY NOWAK1, DANUTA JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA1
1. Zakładu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 61-65
Słowa kluczowe: terapia genowa, transfer genu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona

Streszczenie

Terapia genowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny. Terapia genowa stwarza olbrzymie możliwości leczenia wielu nabytych i wrodzonych chorób neurologicznych, w których zidentyfikowano określony defekt genetyczny. Zastosowanie specyficznych wektorów umożliwia wprowadzenie terapeutycznych genów do komórek docelowych metodą ex vivo i in vivo. Uzyskanie obiecujących wyników na modelach zwierzęcych pozwala przypuszczać, że w przyszłości technologia transferu genu będzie mogła być wykorzystana w leczeniu choroby Parkinsona i Alzheimera. W przeprowadzonych próbach klinicznych z zastosowaniem transferu genów samobójców i gancyklowiru zaobserwowano regresję guzów mózgu. Należy przypuszczać, że w przyszłości technologia transferu genu stanie się powszechną metodą zapobiegania i leczenia chorób neurologicznych.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Nowak,
Zakład Genetyki Człowieka PAN,
ul. Strzeszyńska 32,
60-479 Poznań