1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 1

Diagnostyka plynu mózgowo rdzeniowego

Wewnątrzpłynowa synteza immunoglobulin

JACEK ZABORSKI1
1. II Kliniki Neurologicznej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 29-34
Słowa kluczowe: płyn mózgowo-rdzeniowy, diagnostyka, wewnątrzpłynowa synteza immunoglobulin, stwardnienie rozsiane

Streszczenie

W pracy omówiono najistotniejsze zagadnienia związane z wewnątrzpłynową syntezą immunoglobulin, mechanizmy patogenetyczne doprowadzające do wystąpienia tego procesu. Przedstawiono zastosowanie wykrywania wewnątrzpłynowej syntezy immunoglobulin w diagnostyce chorób układu nerwowego.

Adres do korespondencji:
Dr Jacek Zaborski,
II Klinika Neurologiczna IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa