1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 1

Diagnostyka plynu mózgowo rdzeniowego

Współczesne sposoby cytologicznego badania płynu mózgowo-rdzeniowego w chorobach nowotworowych

JÓZEF KAŁUŻA1
1. Zakładu Neuropatologii Instytutu Neurologii CM UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 19-22
Słowa kluczowe: płyn mózgowo-rdzeniowy, diagnostyka, badanie cytologiczne

Streszczenie

W artykule przedstawiono charakterystyczne cechy komórek nowotworowych, spotykanych w płynie mózgowo-rdzeniowym. Omówiono przyczyny znacznie większej efektywności badania cytologicznego płynu w przypadkach guzów przerzutowych niż w nowotworach pierwotnych o.u.n. Podano zasady identyfikacji komórek nowotworowych przy pomocy przeciwciał monoklonalnych. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Józef Kałuża,
Zakład Neuropatologii Instytutu Neurologii CMUJ,
ul. Botaniczna 3,
31-503 Kraków