1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 1

Varia

Zachowanie się poziomu endoteliny w surowicy chorych po udarze mózgu – doniesienie wstępne

Krystyna Pierzchała1, RADOSŁAW GAWLIK2, ZOFIA PIELA1
1. II Kliniki Neurologii Śląskiej AM w Zabrzu
2. Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Śląskiej AM w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 89-93
Słowa kluczowe: endotelina, udar mózgu

Streszczenie

Oceniano poziom endoteliny u 21 chorych z świeżym udarem mózgu o etiologii niedokrwiennej i krwotocznej. Przeanalizowano jego zależność od rodzaju udaru, ciężkości przebiegu i współistniejącego nadciśnienia tętniczego. Stwierdzono znamienne podwyższenie poziomu ET w udarach krwotocznych, udarach o ciężkim przebiegu i dużych deficytach końcowych oraz przy współistniejącym nadciśnieniu tętniczym.

Adres do korespondencji:
Dr Krystyna Pierzchała,
II Klinika Neurologii Śl. AM,
ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze