1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 1

Diagnostyka plynu mózgowo rdzeniowego

Znaczenie badań cytologicznych w chorobach naczyniowych mózgu

ZOFIA OSUCH1
1. Kliniki Neurologii PAM w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 11-17
Słowa kluczowe: choroby naczyniowe mózgu, diagnostyka, badania cytologiczne

Streszczenie

Artykuł jest krótkim przedstawieniem wiadomości z zakresu diagnostyki cytologicznej płynu mózgowo-rdzeniowego w ostrych chorobach naczyniowych mózgu i rdzenia kręgowego. Omówiono sekwencję zespołów cytologicznych w przypadkach: (l) krwawienia do przestrzeni płynowych i (2) ognisk zawałowych mózgu. Praca zawiera szereg informacji przydatnych w codziennej diagnostyce klinicznej. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Zofia Osuch,
Klinika Neurologii PAM,
ul. Unii Lubelskiej 1,
71-344 Szczecin